Ghế ăn quạt gỗ gụ mật

Liên hệ

Số món: 9 (8 ghế + 1 bàn tròn)
Loại gỗ: Gỗ gụ
Số năm: Sản xuất mới